Privacybeleid

 Kamer van koophandel: S. Van de Pol Dienstverlening

S. Van de Pol Dienstverlening hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn website: https://www.svandepoldienstverlening.nl/


Algemeen

S. Van de Pol Dienstverlening gebruikt nooit gegevens over bezoekers van zijn websites om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). 
S. Van de Pol Dienstverlening stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

S. Van de Pol Dienstverlening registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele geaardheid of voorkeur, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Auteursrecht

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan S. Van de Pol Dienstverlening. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming.


De website van S. Van de Pol Dienstverlening

Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contactformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard. Uw bericht kan tevens terecht komen in ons e-mailarchief, het wordt maximaal 7 jaar bewaard.

Verzoek richten aan S. Van de Pol Dienstverlening

U kunt contact opnemen doormiddel van het contactformulier of door een mail te sturen naar info@svandepoldienstverlening.nl In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat een dergelijk verzoek ons bereikt.


Wijzigingen

S. Van de Pol Dienstverlening behoudt zich het recht voor zijn privacybeleid aan te passen.


Het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 23 juli 2019